Thơ ” Buổi sáng quê nội”

Tháng Tư 1, 2015 10:17 sáng

Khi mặt trời chưa dậy

Hoa còn thiếp trong sương

Khói bếp bay đầy vườn

Nội nấu cơm nấu cám

Đàn trâu ra đồng sớm

Đội cả sương mà đi

Cuối xóm ai thầm thì

Gánh rau chợ bán

IMG_0826